Årsoppgjør


Årsoppgjøret er et viktig verktøy for å få målt selskapets ståsted.

Delta Regnskap tar hånd om:
-skattemelding med pliktige vedlegg
-årsregnskap med pliktige vedlegg