Regnskapsføring


Delta Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap; dette innebærer at vi følger bestemte krav til kompetanse og faglig oppdatering.

For deg som kunde er dette en forsikring om at våre tjenester holder faglige kvalitetsmål. Vi har kompetanse innen alle områder i næringskjeden. Dette gjør oss til en foretrukken total-leverandør av regnskapstjenester, og du og din bedrift kan selv velge om vi skal ta hånd om hele hele jobben eller om vi skal utføre deler av den -alt utfra deres behov.

Vi leverer regnskapstjenester fra a til å, og kan hjelpe deg og din bedrift med regnskapsføring; fakturering; lønn; årsoppgjør; remitttering; budsjettering, og økonomisk/strategisk rådgivning.