Lønn


Vi bruker i dag Huldt og Lillevik som vårt primære lønnsystem. Vi tilbyr også lønnskjøring i Tripletex.

Alle våre lønnstjenester kan settes sammen etter dine behov:
- Registrering av ansatte i offentlige register
- A – ordningen
- Reiseregning
- Bilgodtgjørelse
. Lønnsutbetaling
- Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
- Skatt og avgifts oppgjør
- Refusjon av sykepenger
- Veiledning vedr Nav, ferieloven, sykepenger, permisjonsregler.