Rapportering/Budsjettering


En god regnskapsrapport skal være et verktøy som gir grunnlag for å ta de riktige avgjørelsene til riktig tid. Vi vil hjelpe din bedrift med å gjennomgå tallene for å komme frem til best mulig løsning sammen.

Vi sender ut rapporter månedlig, tomånedlig, halvårlig eller årlig. Alt etter bedriftens behov. Vi tilbyr også budsjett-og prognoseløsninger, for bedre planlegging.